środa, 16 września 2009

Zabytki

Bogata historia gminy pozostawiła po sobie ślady w postaci zabytków. Najstarszym z nich jest kościół w Górkach Wielkich, którego prezbiterium i węższa część nawy głównej pochodzą z XV w. Do nich w 1662 r, dobudowano szerszą część wraz z masywną wieża. Jest to kościół murowany z kamiennymi portalami i rzeźbiarskimi elementami z XVII - XVIII w. Dzisiejszy wystrój kościoła pochodzi z wieku XIX. Na zewnętrznej ścianie wieży kościoła w 1981 roku wmurowano tablicę poświęconą Zofii Kossak. Jej grób można odnaleźć na pobliskim cmentarzu, gdzie spoczywa wraz z ojcem Tadeuszem i mężem Zygmuntem Szatkowskim. Można również w Górkach zobaczyć ruiny spalonego dworu oraz domek ogrodnika, w którym Zotia Kossak żyła i tworzyła po 1956 r. W domku tym mieści Się obecnie muzeum Jej imienia.

W Brennej znajduje się wspomniany już zabytkowy kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela z końca XVIII w. Stanowi on bardzo charakterystyczny element architektoniczny wsi. Kościół ten posiada obecnie wystrój barokowy i klasycystyczny. Zachowało się tu także kilkanaście zabytkowych chat góralskich, przeważnie z XVIII i XIX w., które nie są skupione w jednym miejscu, lecz spotyka się je raczej pojedynczo w różnych częściach wsi. Jedna z nich, zbudowana jednak już na początku XX w., jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Znajduje się w niej również izba regionalna ze stałą ekspozycją sprzętów pasterskich, strojów i innych drobiazgów potrzebnych kiedyś tutejszej ludności do życia wśród gór.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz